Monday, December 31st 2018 MC Yasminanda at Bang Bang Bar Bandung For New Year's Eve Party

Monday, Dec 31st 2018
Starts at 9 PM
at Bang Bang Bandung

“NYE PARTY”
DJ Creeze and MC Yasminanda

Info and rsvp: 022-20577294